Ноутбук HP Pavilion DV2000

27.06.2013, Аукцион 77
5 000 ₽ 5 000 ₽

Ноутбук LENOVO Y550

27.06.2013, Аукцион 77
6 000 ₽ 6 000 ₽

Ноутбук ASUS P53E

27.06.2013, Аукцион 77
5 000 ₽ 5 000 ₽

Видеокамера JVC Ноутбук LENOVO

13.06.2013, Аукцион 76
6 000 ₽ 8 100 ₽